Med känsla för marknadsföring
Med 30 års erfarenhet av arbete i reklam- och varumärkesbranschen vet Olle Hård af Segerstad ganska väl hur man tar fram det bästa åt kunderna. Genom hans företag Hard Marketing finns tre inriktningar, nämligen marknadsföring, retail/försäljning och licensiering.
- De tre benen har vuxit fram som konsekvenser av mina erfarenheter genom åren, berättar Olle.
Hard Marketing handlar om klassisk marknadsföring med känsla för taktisk kommunikation. Inom området Hard Retailing handlar det om att strategiskt utveckla kundernas möjligheter till ökad försäljning.

Just nu arbetar dock Olle mest med Hard Licensing. Vilket innebär att varsamt förvalta kundens varumärke och därmed generera mervärde genom att vidga dess användning.
- Just nu arbetar jag med Skansen, där utvalda produkter får använda deras namn för att stärka varumärket och ge goda konnotationer, förklarar Olle.
Viktigt i licensiering är känslan för vad varumärket står för. Det blir pannkaka om man försöker sälja ut grundvärdena på ett felaktigt sätt.
- Lyhördhet är viktigt i licensiering, annars urvattnas varumärket, avslutar Olle.
Efter 30 år i branschen vet han var gränsen går.

Hard Marketing

Bransch:
Företag/tjänster

Telefon: 0705-331357


Email:
olle.hard@hardmarketing.se

Hemsida:
www.hardmarketing.se

Adress:
Hard Marketing
Sleipnervägen 10 A
13338 Saltsjöbaden

| 13 SENASTE FÖRETAGEN